Loading color scheme

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzebnicy

spółka wodna

0.0/5 ocena (0 głosów)

Usługi w zakresie

  • eksploatacji i konserwacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
  • konserwacji, renowacji i budowy urządzeń wodno-melioracyjnych,
  • rekultywacji terenów,
  • budowy stawów rybnych, zbiorników i oczek wodnych.

Uczestniczy w programie nieprzerwanie od 19-03-2014r

 

W dniu 18-05-2015 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

 

W dniu 01-03-2016 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

W dniu 01-03-2017 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

 

W dniu 06-03-2018 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

Adres

  • Ulica: Milicka 21
  • Kod: 55-100
  • Miasto: Trzebnica

Kontakt